Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Het getijdengebed

Afdrukken PDF

GetijdenboekDe Getijden; het gebed van de Kerk. Woensdagochtend, een uur of half negen. Wat brengt deze dag?  De kinderen zijn naar school, ik hoef op woensdag niet te werken. Ik kan thuisblijven en gaan poetsen, of iets lezen of schrijven.  Of ik kan met de hond wandelen, boodschappen doen of op visite gaan. Ik kan ook de dag beginnen met een half uur van bezinning, gebed en rust. Daar kies ik voor. Ik stap op de fiets en peddel naar de kapel van het Heilig Hart waar het getijdengebed zal plaatsvinden. Daar aangekomen vind ik de deuren van de kapel uitnodigend openstaan. Er klinkt muziek. De stoelen staan tegenover elkaar opgesteld. Er staat een laag tafeltje met een kaars ernaast en het lezingenboek erop. Ik ga zitten bij de mensen die mij zo vertrouwd zijn geworden in de loop der jaren. Dan begint met een openingsvers en een kruisteken de Lauden, het  getijdengebed waar de Kerk de dag mee opent. Er wordt een hymne gezongen en we lezen psalmen. Het Evangelie van die dag wordt gelezen, waarna daarover een korte overweging wordt gehouden. Er zijn voorbeden waarbij ieder de kans krijgt in stilte of hardop gebed te vragen voor datgene wat er in zijn of haar hart leeft. Er wordt afgesloten met het Onze Vader en het jaarthemagebed. Dan, aangekomen in het kerktrefcentrum, worden we door de pastoriewachten hartelijk ontvangen  met  verse koffie, thee en koekjes. We praten wat na en vaak valt er genoeg te lachen. Als ik weer naar huis fiets heb ik het gevoel dat de dag goed is opgestart. Ik heb de tijd genomen om God aan het werk te laten. Om hem te danken en te prijzen en Zijn stem te horen. Ik kan verder met de dagelijkse beslommeringen wetend dat Hij met mij mee gaat. En weet u wat nou zo fijn is? Volgende week mag ik weer en de week daarna en daarna. Het is een rustpunt, zo midden in de week, waar ik steeds naar uit kijk. Het zou zo mooi zijn om dit met nog meer mensen te delen dus ik nodig u van harte uit op woensdagochtend  eens mee te komen doen. De getijden horen erbij! Mirjam van Lierop.