Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Open Huis: middagpauzeviering met orgelmuziek

orgelgetijdeviering

De kerntaak van het Open Huis Sint Cathrien is het openhouden van een gastvrij inloophuis in de Ontmoetingsruimte van de centraal gelegen Catharinakerk. Daarnaast zijn er flankerende activiteiten die deze hoofdtaak versterken of daaraan dienstbaar zijn. Eén daarvan is de wekelijkse middagpauzeviering op vrijdagmiddag om 12.15 uur.  Dit is een viering van woord, gebed en orgelmuziek, ook wel orgelgetijde genoemd.

 

Een rustpunt, van ongeveer 30 minuten, midden op de dag, mooi moment voor bewustwording en zelfreflectie.

 

De viering heeft een overzichtelijke indeling :

 

Psalmlezing, gebed, schriftlezing en  voorbeden, afgewisseld met orgelmuziek.


De liturgie, met een maandelijks thema, wordt op basis van de periode in het kerkelijk jaar door twee leden van een liturgiegroep vastgesteld. Zij of hij die voorgaat, de lector, maakt  zelf per viering de voorbeden. De organisten zoeken bij het thema passende muziek. De organisten delen zelf hun  speeltijd in, zodat zij ook langere stukken kunnen spelen.

 

De viering wordt blijvend door een klein aantal belangstellenden, waaronder  dienstdoende gastvrouwen en gastheren , bezocht. Ook toeristische bezoekers blijven soms luisteren. De  toegang is gratis en er is ruimte genoeg voor meer belangstellenden.  Na dit muzikaal en meditatief moment is iedereen van harte welkom om in de Ontmoetingsruimte van het OPEN HUIS  een eenvoudige lunch te gebruiken.

 

Een enthousiaste  groep van lectoren en organisten verzorgt dit wekelijkse moment van BEZINNING, INSPIRATIE en MEDITATIE, waar iedereen, zoals bij het OPEN HUIS past, van harte welkom is.