Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

18 februari 2018: Evensong in de Cathrien

 Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven

Evensong in de Cathrien!

Zondag 18 februari 17.00 u
Capella Vesperale
o.l.v. tijdelijk dirigent Fred Vonk,
Gerard Habraken, orgel
Voorganger nog niet bekend 

 

 

 

Op zondag 18 februari vindt de maandelijkse Evensong van de Capella Vesperale plaats. Dan is het weer stil na het feestgedruis van Carnaval: de vastentijd is aangebroken.

De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit Genisis en Lucas. De tekst uit Genisis is heel toepasselijk. Niet alleen vanwege alle verlokkingen en verleidingen van Carnaval, maar ook dagelijks in onze kenniseconomie. In onze honger naar kennis moeten wij ons wel steeds goed blijven afvragen of wij daarmee meer goed dan kwaad aanrichten. De vrucht van kennis is niet alleen in de verkeerde handen soms letterlijk dodelijk, maar ook in goede handen. Onze groeiende kennis en wat wij daarmee kunnen doen, brengt een groeiende verantwoordelijkheid met zich mee. Zijn wij sterk en wijs genoeg om die te dragen? Kunnen wij figuurlijk ‘de broekriem aantrekken’ en minder onbezonnen met onze kennisproducten omgaan? Is dat wellicht een moderne, maatschappelijke vorm van vasten?

De muzikale invulling van de Evensong is als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis in D zijn van Herbert Brewer. Het processielied isForty days”. Het zondagslied is “Alles wat over ons geschreven is” en het slotlied is “All ye who seek”. Verder wordt het anthem “O for a closer walk with God” van Charles V. Stanford gezongen. De Chants (gezongen Psalmen) zijn Psalm 119: 17-32 en Psalm 77. De vaste gezongen gebeden zijn de Preces and Responses in G, van Durham.

De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van tijdelijk dirigent Fred Vonk. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is nog niet bekend.

Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar de nieuwe website www.capellavesperale.nl die sinds 1 januari 2018 operationeel is 

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op de nieuwe website www.capellavesperale.nl.