Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Franciscusgroep Parochie St. Petrus' Stoel

Afdrukken PDF
 

FranciscusIn de parochie is sinds een aantal maanden, na een oproep daartoe van paus Franciscus, de Franciscusgroep actief. Deze groep vrijwilligers, versterkt met broeder Bert Tilmans van het St. Franciscusconvent te Valkenswaard en diaken Rob Kosterman, werkzaam in de St. Petrusparochie, heeft zich tot doel gesteld het handen en voeten geven aan de Werken van Barmhartigheid, zoals verwoord in het Evangelie. (Mt 25,35-46) Dit wil ze doen vanuit betrokkenheid met en liefde voor de medemens, die om wat voor reden dan ook zorg en aandacht nodig heeft. In de praktijk betekent dit dat de leden van de Franciscusgroep, een luisterend oor kunnen bieden aan bijvoorbeeld ouderen, nabestaanden en zieken. Ook kunnen zij helpen bij het zoeken naar praktische hulp of verwijzen naar beroepskrachten.
De Franciscusgroep krijgt aanmeldingen van hulpvragers via het pastorale team en met gegevens van de betrokkenen wordt discreet omgegaan. Heeft u behoefte aan een bezoek vanuit de Franciscusgroep, of kent u iemand die misschien geholpen zou kunnen zijn met een beetje aandacht vanuit de parochie? U kunt contact opnemen met diaken Rob Kosterman, 06-44135327.
Wat gij aan een van deze kleinen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan.