Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Lezing Religieuze kunst in een seculiere tijd

Afdrukken PDF

Wessel StokerDe Stichting voor Religie en Kunst in Eindhoven organi-seert op woensdag 18 maart 2015 om 20.00 uur in de Remonstrantse kerk aan de Dommelhoefstraat 1-A te Eindhoven een lezing, die door dominee Wessel Stoker, emeritus professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, gegeven zal worden.
In de lezing zal de relatie tussen religie en kunst of kunst en religie onder de loep genomen worden. Een duidelijk beeld van transcendentie (de hemel, God, ..) heeft in oude schilderkunst nooit ontbroken. De hemel was soms letterlijk een ‘open doek’, de afbeeldingen van Gods betrokkenheid waren onmiskenbaar, de wereld verdeeld in boven – beneden, hoger – lager. In de laatste eeuwen, sinds Verlichting en Romantiek, is die duidelijk herkenbare vorm van transcendentie door allerlei oorzaken verdwenen. Maar is met het opgeven van de duidelijke herkenbaarheid ook de transcendentie verdwenen? Of duikt transcendentie toch weer op in moderne schilderijen? Hoe en waar dan? Stoker laat aan de hand van enkele kunstenaars zoals Kandinksy, Rothko, Warhol en Kiefer zien dat hun werk steeds een eigen spiritualiteit heeft, vaak los van de officiële religies. 
 
Over de spreker
Voordat Wessel Stoker de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam van 2005 tot 2011 bekleedde, was hij van 1987 tot 1996 predikant van de Opstandingskerk in Eindhoven-Stratum. Thans is hij emeritus hoogleraar. Hij schreef verschillende boeken over godsdienstwijsgerige onderwerpen. Over kunst schreef hij Kunst van hemel en aarde. Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer (Meinema Zoetermeer 2012). Onlangs verscheen onder zijn redactie (samen met Marcel Barnard) Apocalyps in kunst. Ondergang als loutering? (Meinema Zoetermeer 2014).
 
Joost Zwagerman in Kennis is geluk:
“Wie in de catacomben van de religieuze aspecten van het werk van Rothko (en andere) kunstenaars wil afdalen heeft aan Stokers Kunst van hemel en aarde een perfect geïnformeerde reisgids.”

De lezing is gratis toegankelijk en de kerkruimte is vanaf 19.30 uur open.

Voor de aankondiging, klik op de volgende link
Lezing Religieuze kunst in een seculiere tijd