Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Afscheid Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Afdrukken PDF

‘Come join us in our circle of friends…’

sluiting OLV

Op de zondag voorafgaande aan de kerkelijke gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes vond de laatste eucharistieviering plaats in de ‘Vlokhovense kerk’ op 8 februari. De kerk was méér dan vol. Voor de viering zong ‘Groep ’78 zingt!’, ingeleid met mooi fluitspel. Kenmerkend was hun lied ‘When the day is done’, waarin herhaaldelijk klonk ‘Thank you Lord for one more day’. Hiermee was de toon gezet voor het karakter van deze viering: afscheid, maar tevens een nieuw begin. Zoals dat ook liturgisch bleek uit de brandende paaskaars: einde en eeuwig nieuw begin.

Bij de begroeting wees pastoor Johan Goris er op, dat als de bisschoppen op ad limina-bezoek naar Rome gaan, zij dat doen bij wijze van bedevaart, om bij de graal van St. Petrus en St. Paulus hun leven te gedenken, waarin zij huis en haard verlieten omwille van het geloof. Dat werd op deze dag ook van ons gevraagd: loslaten, maar gesteund door het onveranderlijke geloof.
Celebranten waren het pastoraal team van de parochie met emeritus pastoor Wim Kalb als concelebrant. De dienst werd opgeluisterd met veel muziek, door het kerkkoor ’Sursum Corda’, de organiste Gerrie van Son en het al genoemde ‘Groep ’78 zingt!’
In zijn homilie gaf Johan Goris aan geen priester te hebben willen worden om kerken te sluiten; hij had dan ook niet geleerd wat te zeggen als in een kerk voor de laatste keer eucharistie wordt gevierd. Terugdenkend aan de drie en een half jaar, dat hij in de parochie werkzaam is, komt grote dankbaarheid op voor de vele mensen, de ontelbare harten en handen die deze Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk hebben gedragen, over hun dikwijls ook stille dienstbaarheid aan God en hun mede-parochianen. Dit alles is niet voor niets geweest, is niet ongedaan te maken en blijft voortleven. Alles wat heeft plaatsgevonden onder het dak van deze kerk en binnen deze muren, met alle emoties daarbij, legt ook de basis voor nieuwe hoop. Als we dat zouden vergeten, vergeten wij Pasen, ons geloof. En het fundament voor dit alles ligt in de gemeenschap van gelovigen, de parochie.
Het offerandelied ‘Circle of friends’ sloot nauw bij deze gedachte aan: ‘Come join us in our circle of friends. There is always room for one more. A circle that never ends, all you do is open up the door’. In zijn slotwoord sloot emeritus pastor Wim Kalb hierbij aan: het kerkelijk christendom staat in deze tijd onder druk, dat stemt verdrietig, maar maakt ons ook tot kritische gelovigen op zoek naar nieuwe wegen, samen, geïnspireerd door het leven van Jezus Christus.
Tijdens het informele samenzijn na afloop van de dienst bedankte Ans Schellekens namens het parochiebestuur de vele trouwe vrijwilligers en zette zij letterlijk Rens Vroomen, de koster en jarenlang het gezicht van de kerk, in de bloemetjes; hij kreeg de originele pentekening van de kerk, vervaardigd door Cor Schenk, overhandigd. Alle bezoekers kregen na afloop een kleine reproductie hiervan mee. Tot slot las Ferd Pasteels een door 220 parochianen van de St. Thomaskerk ondertekende brief voor, waarin zij de kerkgangers van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk uitnodigen zich bij hen te voegen, al of niet als vrijwilligers: ‘Come join us in our circle of friends . . .
Ellen Klute, vice-voorzitter parochiebestuur

Meer foto's zijn te vinden op deze link 

Als u de foto's met hogere resolutie wilt ontvangen stuur dan
een email naar automatisering Petrus-ehv