Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

MOV-groep: Wat is de stand in ons meisjesproject?

Afdrukken PDF

 

mov.afgestudeerdEind verleden jaar hebben vierendertig (!) meisjes hun middelbare school diploma behaald. Bij het begin van dit jaar zijn twaalf meisjes aan een middelbare opleiding begonnen. Negen daarvan komen voor onze rekening en voor de andere drie betalen ze in Merti zelf de kosten.. (€ 1700 voor een vierjarige opleiding in een internaat) We willen na vijftien jaar de verantwoordelijkheid voor de middelbare opleiding voor hun knappe dochters geleidelijk gaan leggen bij ( de leiding van) die mensen zelf.


Voortgezette opleiding
Met de steun van de ASML Foundation en een Stichting waarvan we de naam niet mogen noemen zijn we in de gelegenheid om zeventien (17!!!!) meisjes een drie- of vierjarige beroepsopleiding aan te bieden. Daar zijn ze in Merti en in Garba Tu( la zeer dankbaar voor. Deze vrouwen vervullen niet alleen de zo belangrijke rolmodelfunctie; ze gaan ook geld verdienen dat voor een belangrijk deel weer bij hun families terecht komt en waarvan ze ook zelf voor opleidingen van meisjes kunnen gaan zorgen.


Beperking moedersterfte.
De beperking van moedersterfte is een van de milleniumdoelen. De 8 Millenniumdoelen zijn in 2000 afgesproken tussen 189 lidstaten van de Verenigde Naties .Zij beogen een eind te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger. Voor al die doelen is 2015 een belangrijk jaar; dat is het jaar waarin die doelen gehaald zouden moeten zijn.. Bekend is dat het doel van de beperking van de moedersterfte bij lange na niet wordt gehaald. In Merti en Garba Tula (“ons”gebied dus) is de moedersterfte onacceptabel hoog. Op een populatie van zo’n 100.000 mensen sterven elk jaar ca. 800 jonge vrouwen tijdens of na een bevalling. In Nederland op een populatie van 17 miljoen 20 à 25 Wij willen dat probleem in 2015 gaan aanpakken en we hebben enkele instanties gevraagd om ons daarbij te helpen. De Stichting Samen Verder heeft al laten weten ons te willen steunen. Hierover later meer. 

Ons rekeningnr isNL23INGB00029777O0. Onze website stichtingmov.nl
Paul Croonenberg (namens de MOV groep)