Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Cursus 'Kracht en bloei van de volksdevotie'

Afdrukken PDF

Volksdevotie.s

Vanuit het bisdom wordt een cursus aangeboden over de kracht en bloei van de volksdevotie. Eenvoudig omdat de volksvroomheid van grote waarde is voor de Kerk. Ze is immers uitdrukking van een diep gevoel dat de gelovigen in een gegeven ruimte en tijd tot rijping hebben laten komen. Die rijkdom mogen we niet opgeven. Integendeel, zegt paus Johannes Paulus II, volksvroomheid verdient de aandacht van allen die werken in het pastoraat, want het is een belangrijke weg om het liturgische leven te vernieuwen. 
Achtereenvolgens komt aan de orde:

 

  1. Harmonie tussen liturgie en volksvroomheid - Elementen vanuit geschiedenis, leergezag en theologie worden aangereikt om het harmonisch samengaan te kunnen verwezenlijken.
  2. Volksvroomheid en het liturgisch jaar
  3. De bijzondere verering voor de Moeder van de Heer
  4. Devotie jegens heiligen, engelen en zaligen
  5. Heiligdommen en bedevaarten


Cursusdata
Donderdag 8 januari; 15 januari; 22 januari; 29 januari; 5 februari 2015, telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie Parochie H. Brigida, Sint Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop.

Bijdrage
Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 30,- per persoon gevraagd voor de vijf bijeenkomsten en het uitgereikte materiaal.

 

Voor meer informatie en de brochure, klik op de volgende link: 
Kracht en bloei van de volksdevotie