Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Rondom het Paastriduüm

Afdrukken PDF

Het belangrijkste grootste mooiste feest van onze katholieke kerk is dat van Pasen.goede vrijdag
Drie dagen die het belangrijkst waren aan het eind van Jezus leven vieren we opnieuw.
- Witte Donderdag de instelling van de
   Eucharistie
- Goede Vrijdag Jezus dood aan het Kruis
- Vanaf de Paaswake en eerste Paasdag de 
   Verrijzenis, de overwinning van Jezus op de
dood.

Voor de tijden van de vieringen in de diverse kerken zie de liturgische roosters op deze website onder het tabblad 'vieren'.

In  de St. Petrus als parochiekerk voor de gehele parochie St. Petrus’ Stoel hadden we de afgelopen jaren na de avondviering nog wakes in de kapel van het Heilig Hart. Vooral het tijdstip zorgde ervoor dat de belangstelling gering bleef.
Om de avonden niet te lang te rekken en toch extra aandacht aan het belang van deze drie heilige dagen te besteden komt het pastoraal team met de volgende opzet:

ciborieOp Witte Donderdag (met de heilige reserve) en Goede Vrijdag (met het kruis) zullen we aan het eind van de viering uittrekken naar de kapel van het Heilig Hart om daar ca. 10 minuten in stilte te bidden. (u bent welkom hier meteen bij aan te sluiten).

GetijdenboekIn de ochtenden van de Goede Week (woensdag t/m zaterdag) om 9.00 uur zullen we in die kapel de dagen inluiden met de Lauden uit het getijdengebed. (u bent welkom mee te komen bidden).
Op zondag volgt de ‘Vroeg in de ochtend’ viering om 8.00 uur met aansluitend paasontbijt.
Voor dit ontbijt dient u zich aan te melden bij
Na het ontbijt staat er een mandje voor bijdrage in de onkosten, het geheel is tijdig afgelopen om vervolgens aan te kunnen sluiten in de hoogmis.