Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

8 mei 2014: Lezing stadsarcheoloog Nico Arts

Afdrukken PDF

Oude Toren Nu met een paar foto's van de verlichting 
klik hier...

Een dorp en een kerk in een grote regio: 1300 jaar geschiedenis en archeologie van Woensel
Het huidige Eindhoven is in 1920 ontstaan uit de samenvoeging van de kleine stad Eindhoven met de veel grotere aangrenzende dorpen Gestel, Stratum, Tongelre, Woensel en Strijp. Deze plaatsen zijn bijna allemaal zo’n 800 jaar oud, maar het dorp Woensel is wel 500 jaar ouder. Vermoedelijk is Woensel reeds in de zevende eeuw ontstaan uit een van de bezittingen van de edelman Trudo, die later heilig is verklaard. Omstreeks het jaar 670 sticht deze Trudo de abdij van Sint-Truiden, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Woensel. Zowel Sint-Truiden als Woensel lagen in een uitgestrekt en bosrijk gebied dat toen nog ‘Texandrië’ werd genoemd, naar de naam van het volk dat hier in het begin van onze jaartelling woonde. Duizend jaar geleden veranderde de naam van deze dun bevolkte streek in ‘Campania’ (Kempen), wat letterlijk ‘woeste grond’ betekent.
Over de oudste geschiedenis van Woensel weten we niet veel. Oorspronkelijk werd het archief van Woensel bewaard in Sint-Truiden, maar in het jaar 883 wordt deze abdij verwoest door de Vikingen, waarmee ook de archieven in rook opgingen. Of er toen al een kerk bestond in Woensel weten we. Aangezien de kerk van Woensel gewijd is aan Petrus moet het wel om een heel oude kerk gaan. Het oudste jaartal wat we kennen is 1107 wanneer de paus aangeeft dat de kerk van Woensel al lang een bezitting is van de abdij van Sint-Truiden.
De kerk van Woensel stond aan het hoofd van een groot gebied: van Peer in België tot dicht bij ’s-Hertogenbosch. Later zijn vanuit Woensel de dochterkerken van Stratum (Lambertuskerk), Strijp (Trudokerk) en Eindhoven (Catharinakerk) gesticht. In Eindhoven gebeurde dat pas na 1300, oorspronkelijk kerkten de bewoners van Eindhoven in Woensel. Tot 1399 hadden Woensel en Eindhoven samen één pastoor. Van de oorspronkelijke kerk van Woensel is alleen de middeleeuwse Oude Toren nog zichtbaar. Tegen die toren stond het kerkgebouw en rond die kerk lag het middeleeuwse dorp, dat in de dertiende eeuw verplaatst werd naar de rand van het Dommeldal en nog later naar de omgeving van de huidige Petruskerk.

Nico ArtsOp veel plekken in het oude Woensel zijn de afgelopen 25 jaar opgravingen uitgevoerd. De archeologische gegevens bieden veel aanvullingen op de archeologische gegevens. Tijdens de lezing zal met aan de hand van veel fotomateriaal door stadsarcheoloog Nico Arts een samenvatting worden gegeven van de lange geschiedenis van Woensel.

De Vrienden van St. Petrus nodigen U uit om donderdag 8 mei 2014 deze interessante lezing in de vernieuwde, LED-verlichte St. Petruskerk aan de Kloosterdreef bij te wonen. Aanvang 20.00 uur en sluiting 22.00 uur, inclusief een kopje koffie.
U bent van harte welkom!