Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Benefietconcert Petruskerk

Afdrukken PDF
                                                                                                                                                                                        
Eindhovens jeugdkoorHet jeugdkoor zingt over de prachtige wereld om ons heen in de ogen van HET KIND met o.a. het Koreaanse volkslied Irarang. Dit lied is opgenomen in het Immateriële Erfgoed van de UNESCO; het was te horen bij de winterspelen in Sotsji. Leen Nijdam bespeelt de piano.
De Brabantzangers zingen een aantal gezangen ontleend aan die  prachtige, meeslepende  Slavische Liturgie. Verder geestelijke gezangen en  volksmelodiën uit o.m. Hongarije, Ruslanden Kroatie en ter afronding “Heerlijk Brabant”  Er zijn twee solisten.
Het concert wordt georganiseerd door de Eindhovense Stichting MOV. Een benefietconcert waarvan de opbrengst in z’n geheel en rechtstreeks ( zonder tussenpersonen) wordt besteed aan een opleidingsproject voor meisjes in Noord Kenia.
De toegangsprijs is voor een benefietconcert uitzonderlijk laag gehouden. € !0.- bij de voorverkoop; € 12.50 voor aanvang van het concert bij de kerk..Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kerk vanaf een half uur vóór het concert begint. Zie voor de voorverkoop www.stichtingmov.nl

Het Eindhovens Jeugdkoor is in 1991 opgericht met als doelstelling kinderen en tieners van 4 tot 18 jaar een gedegen opleiding tot koorzanger te geven. Belangrijkste doelstelling is om de koorleden liefde voor gezamenlijk muziek maken bij te brengen. Dit gebeurt vaak via projecten. Een paar jaar geleden hebben ze met groot succes de speciaal voor dit koor gecomponeerde opera “Bayode en de zee” uitgevoerd. De omvang van het koor varieert; op dit moment telt het koor 15 leden, allen meisjes.  Het koor is mede opgericht door de huidige dirigent mevrouw Agnes Brouwers Sásdi,  gediplomeerde koordirigent en schoolmusicus. In 2008 heeft de Stichting Koorplein Noord Brabant haar de aanmoedigingsprijs toegekend; deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan de man of vrouw die zich op uitzonderlijke en verdienstelijke wijze heeft ingezet voor de kinderkoorzang in Noord Brabant. Belangstellenden voor meer informatie kunnen terecht op www.eindhovensjeugdkoor.nl

Brabantzangers EDMKBrabantzangers EDMK Eindhoven. Het koor is, bijna 70 jaar geleden voortgekomen uit het “groter groeien” van het in die dagen zeer bekende Eindhovens Dubbel Mannen Kwartet. De afkomst leeft nog voort in de naam van het koor. Ad Broeksteeg en zijn koor hechten grote waarde aan een breed en gevarieerd repertoire; echter nog belangrijker is de kwaliteit van hetgeen ten gehore wordt gebracht. Dit rechtvaardigt de slogan op hun voorlichtingsbrochure “Mannenzang is grandioos en eindeloos”. Het succes van deze beide doelstellingen moge blijken uit een werkelijk indrukwekkende lijst van concerten waarvoor de Brabantzangers werden uitgenodigd; niet alleen in Eindhoven en omgeving, maar ook internationaal. Ook voor 2014 liggen er weer interessante uitnodigingen. Ongetwijfeld zullen de vele hoogtepunten in de carrière van het koor worden gememoreerd in het kader van het 70 jarig bestaan, in 2015. Verdere informatie is beschikbaar via www.brabantzangers.nl                                                                                                           .

movDe Stichting MOV. De MOV Groep, zoals die in de wandeling wordt genoemd, vindt z’n thuishaven in de Eindhoven Noord omvattende Parochie St. Petrus ‘Stoel. Het Derde Wereld Project ligt in de ruigte van Noord Kenia. In een gebied ter grootte van Zuid Nederland leeft daar onder erbarmelijke omstandigheden het herdersvolk van de Boran. Zo’n 80.000 mensen in twee stadjes en talloze dorpjes en gehuchten.  Met de leiding van dat volk is een jaar of twaalf geleden afgesproken te trachten de levensomstandigheden van dat volk een menswaardiger aanzien te geven.
Voor wat betreft de wijze waarop dit gebeurt laat de groep zich inspireren door de uitkomsten van een aantal onderzoeken die allemaal tot de conclusie leiden dat bij de ontwikkeling van een volk de rol van de vrouw van wezenlijke betekenis is. Merkwaardigerwijze was dat ook de weg die door de Boranleiding, onkundig van al die onderzoeksresultaten, werd aangegeven: “Leidt asjeblieft onze dochters op”. Een van de onderzoeken concludeert: “Als je een volk wilt ontwikkelen, dan moet je met de vrouwen beginnen”. Een ander: “Stuur in arme landen meisjes naar school en het resultaat zal verbluffend zijn”
De groep heeft ervoor gekozen om arme en intelligente meisjes een middelbare opleiding aan te bieden. Sinds met het project begonnen is hebben ca 250 meisjes met deze opleiding kennis gemaakt; daarvan hebben zo’n 130 meisjes de opleiding met succes afgesloten en zitten er nog ruim 100 op school. De kosten bedragen ca. € 1700 per complete vierjarige opleiding in een internaat. Het geld dat wij dank zij de hulp van velen krijgen gaat rechtstreeks, zonder tussenpersonen, naar een stuk of tien middelbare scholen. Natuurlijk is er voor gezorgd dat de begeleiding van dit project ter plekke goed is verzorgd. Er is op initiatief van de MOV Groep een pedagogisch opgeleide vrouw uit die streek als een soort coach aangewezen en Cordaid in Nairobi – daarmee bestaat een goed contact – houdt een oogje in het zeil.
Er is een interessante website met informatie over nog andere activiteiten van onze Groep en met een veelheid van  foto’s: www.stichtingmov.nl Daarin vindt U ook het rekeningnummer van de Groep.