Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Urnplaatsing op het kerkhof

Afdrukken PDF

urnIn deze periode vlak voor Allerzielen zijn we op meerdere manieren bezig met onze dierbare overledenen. Zowel in gebed als in gedachte zijn onze dierbaren bij ons.

Voorafgaand aan Allerzielen is ergens gedurende het jaar de uitvaartdienst geweest met aansluitend de begrafenis of crematie. Bij een begrafenis gaat in de meeste gevallen de pastor die de uitvaart voorging mee naar het kerkhof om daar bij de overledene en op de laatste rustplaats een gebed en zegen uit te spreken. Na een crematie is er een grote diversiteit aan mogelijke as-bestemmingen. Eén daarvan is de mogelijkheid om de urn in een urnenveld of urnenwand op een van de parochiële begraafplaatsen een plek te geven. Zo is er dan, net als bij begraven, een plaats waarnaar de nabestaanden terug kunnen gaan voor mijmering of gebed. Omdat de urn met as meestal pas na een maand beschikbaar is, wordt deze urn bijzetting vaak in stilte geregeld tussen familie en kerkhofbeheerder. Wij bieden u de mogelijk dat hierbij een pastor van het team aanwezig is voor gebed en zegening van het urnengraf. Naast het plaatsen van de urm zal ook voor de inzet van de pastor een bescheiden vergoeding ad €  55,00 worden gevraagd.

Pastoraal team