Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Collecte voor OpenHuis Cathrien

Afdrukken PDF

open huis sint cathrienWie zijn wij?
Het “Open Huis Sint Cathrien is een zelfstandige stichting op oecumenische grondslag. De vrijwilligers zijn van rooms-katholieke en protestantse huize. Het Open Huis huurt de bijruimte van de Catharinakerk en zorgt zo midden in het centrum van Eindhoven voor een inloophuis. Nu al meer dan 25 jaar. Iedereen is daar op dinsdag, donderdag en vrijdag van harte welkom. De deur staat open van 10.30-16.30 uur.

Gastvrijheid
Veel van onze gasten zijn dak- en thuisloos, hebben sociaal -psychologische problemen, verkeren in financiële moeilijkheden door ziekte of werkloosheid, zijn eenzaam en/of sociaal geïsoleerd. Dit jaar neemt het aantal jeugdigen toe. Ook hebben we steeds meer bezoekers uit Afrika en uit Midden en Oost Europese landen. Maar er komen ook gasten die het gewoon fijn vinden om zo af en toe ons Open Huis te bezoeken, zonder dat daarvoor een speciale aanleiding is. Het Open Huis is werkelijk voor iedereen.
De laagdrempelige toegang betekent dat bezoekers geen verplichtingen opgelegd krijgen (behoudens het zich houden aan de huisregels). Het betekent ook dat koffie en thee gratis wordt geschonken, dat er altijd een luisterend oor is en dat men zonder aanmelding kan mee-eten. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten. Per jaar ontvangen we zo bijna 6000 gasten.
De vrijwilligers schenken graag een kopje koffie of thee, staan open voor een gesprek, maar altijd kunt u er zijn zoals u het wenst. Hebt u behoefte aan een moment rust of wilt u wat lezen, kan dat even goed.

Maaltijd
Tussen 12.45-13.15 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd met fruit en/of soep.
Voor de broodmaaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Vorig jaar verstrekten wij ongeveer 3000 maaltijden.

Bezinning en expositie
Tussen 12.15-12.45 uur is de ontmoetingsruimte even gesloten voor een bezinningsmoment in de kerk. Op donderdag is er een meditatieve viering in de geest van Taizé en op vrijdag een getijdeviering met orgelmuziek. Iedereen is daarbij welkom.
Periodiek wordt er achterin de kerk een expositie georganiseerd. Daarin komen religieuze, diaconale en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Stadskerk.

Winteropvang op zaterdag: vrijwilligers gevraagd!
Op zaterdag is er in Eindhoven geen enkele inloophuis open. Dat is in de wintermaanden een groot probleem, zeker voor dak- en thuislozen. Wij willen daarom ergens in Eindhoven een permanente voorziening realiseren. U kunt ons daarbij helpen door u op te geven als vrijwilliger. Tenminste als u bereid bent in de wintermaanden een paar keer op zaterdag te helpen als vrijwilliger (ongeveer 3 uurtjes per keer). Inlichtingen bij Rob Kosterman.

open huis sint cathrien foto

Financiën
Het Open Huis heeft geen betaalde krachten en alle (ongeveer 45) vrijwilligers doen hun prachtig diaconaal werk geheel belangeloos. Omdat we geen subsidie ontvangen is Uw bijdrage is daarom meer dan welkom! Wij en onze gasten zijn dankbaar dat in de kerken van de beide parochies in Eindhoven voor het Open Huis wordt gecollecteerd.
Bank: 198481446 (IBAN:NL75 TRIO 0198481446) t.n.v. Open Huis Cathrien te Eindhoven

Informatie.
U kunt onze website bezoeken: www.openhuiscathrien.nl.
Verdere informatie bij onze coördinator Loes Laurense  of loop even bij ons binnen. U bent van harte welkom!