Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Mutatie binnen parochiebestuur

Afdrukken PDF

communicatieBestuurslid Yolanda van de Molengraft, verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie binnen het parochie-bestuur, heeft eind april de bisschop gevraagd haar om persoonlijke redenen ontslag te verlenen als lid van het parochiebestuur St. Petrus’ Stoel. Dit verzoek is door de bisschop ingewilligd, en sinds 1 mei jl. maakt Yolanda formeel geen deel meer uit van het parochiebestuur. Tijdens de vergadering van 21 mei  jl. heeft het bestuur afscheid genomen van Yolanda, onder dankzegging voor haar grote  betrokkenheid  bij en inzet voor de besturen van de voor-malige parochie Woensel Midden en Zuid, en haar rol als bestuurslid bij de overgang naar en opstart van de nieuwe fusieparochie St. Petrus´ Stoel. Binnen het parochiebestuur is afgesproken dat vice-voorzitter Wim Thuis de portefeuille communicatie zal gaan invullen. Het parochiebestuur wenst Yolanda alle goeds voor de toekomst. Namens het parochiebestuur, Hans Zwepink, secretaris