Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Afdrukken PDF

Drie-eenheid.jpgNaamloos 

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "….Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…." (Mt. 28, 19).

Het feest van de Heilige Drie-eenheid, dat gevierd wordt in het eerste weekend na Pinksteren, wordt soms ook Drievuldigheid genoemd. Het is het mysterie van de éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Nadat we met Pasen de Verrijzenis van Christus hebben gevierd en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest, is dit feest het hoogtepunt waarin alle Drie in de éne God gevierd wordt.