Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

5 maart 2017: koperen jubileum Rob Kosterman

Afdrukken PDF

Rob Kosterman2.sJa, het is al weer twaalf en een half jaar geleden dat de bisschop van Den Bosch, Mgr. Hurkmans, mij gewijd heeft. Daarmee besef je meteen dat de tijd wel heel erg snel gaat. Ondanks die snelheid van tijd is het goed om met een dankbaar gevoel daarop terug te kijken: de eerste acht jaren parttime diaken naast een baan in het bedrijfsleven, de laatste jaren fulltime, voor 40% basispastoraat in onze parochie, en 60% voor de beide parochies in het zogenoemde 'stadsdiaconaat'.

Vanuit dat 'stadsdiaconaat', ben ik, ondersteund door een groep bezig met het opzetten van het 'straatpastoraat'. Dat is een vorm van pastoraat dat zich richt op dak- en thuislozen, verslaafden en de mensen aan de rafel-rand van onze samenleving, want juist dáár moeten wij als Kerk zijn!

Zondag 5 maart wil ik samen met u daarbij stilstaan in de eucharistieviering van 10 uur in de kerk van Sint Petrus. En als u niet met lege handen wilt komen.... ach een gift voor dat 'straatpastoraat' is heel welkom. Maar eigenlijk is dat we samen zijn die dag het belangrijkste!

Rob Kosterman, diaken