Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Dankwoord pastoor Goris

Afdrukken PDF

p20.com15

Nu de indrukken van de installatieviering op 5 februari geland zijn, wil ik graag, mede namens het pastoraal team en de vaste assistenten van onze parochie, nog eens een woordje van dank uitspreken.

Er zijn veel mensen waar ik dan aan denk, want er is ook voor veel gezorgd: de versiering van de kerk, de mooie zang en muziek, de praktische voorbereidingen "achter de schermen", de vrijwilligers uit álle kerken van onze parochie die hun steentje bijgedragen hebben, de gildes enz. enz.

Maar eigenlijk past een bijzonder woord van dank aan u allen die deze zondag naar de St. Petruskerk gekomen zijt om de installatie en presentatie mee te vieren. Het deed deugd vele gezichten te zien vanuit alle uithoeken van onze parochie. Die onderlinge verbondenheid is heel belangrijk. Want fuseren heeft natuurlijk een zakelijke kant: dat is het skelet. Maar het is pas door de inzet van velen én door de bereidheid om actief deel te gaan uitmaken van de parochie, dat de fusie ook vorm krijgt, handen en voeten.

Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid, uw verbondenheid en uw attenties! Namens mijn collegae,

 

Johan Goris, pastoor