Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Het nieuwe Onze Vader

Afdrukken PDF

Waarom een nieuwe vertaling?bidden.rozenkrans
Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie. Bovendien sluit de nieuwe vertaling in woordkeuze beter aan bij vertalingen van het Onze Vader die worden gebruikt in andere christelijke kerken.

Volgens theoloog Frank Bosman heeft een gezamenlijk Onze Vader voor Nederland en Vlaanderen vooral ook een praktisch nut. “Op bedevaarten naar Kevelaer, Banneux, Lourdes of Fatima trekken Nederlanders en Vlamingen nogal vaak met elkaar op. Dan is het niet handig als het Gebed des Heren elke keer tweemaal stokt omdat er dan een ander zinnetje doorheen klinkt.”
 

Wat is dan het verschil? Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden.
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 

Het meest in het oog springende is: bekoring of beproeving
De bron is het Latijnse woord ‘tentatio’. En ‘tentatio’ komt weer van het Griekse ‘periasmos’. “Dit woord kan zowel met ‘bekoring’ als met ‘beproeving’ vertaald worden,” legt de aartsbisschop van Belgie - kardinaal De Kesel- uit. “Meestal (in de Bijbel) vertaalt men dit woord met ‘beproeving’. De vertaling ‘bekoring’ stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad, wat volgens de Schrift werk is van de duivel. God kan ons geloof beproeven, in situaties waarin we onherroepelijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God. Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in God gelooft. Of je Hem onvoorwaardelijk vertrouwt, ook in het donkerste uur. Vandaar de betekenis van de laatste bede uit het Onze Vader. We vragen God ons niet boven onze krachten zou beproeven.
 

Niet gemakkelijk, wel bijzonder
Mgr. Liesen van Breda liet namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie weten dat de bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het ‘Onze Vader’ over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het Onze Vader is een gebed dat bij meerdere generaties diep is ingesleten. Toch is de wens en de bedoeling dat we met de nieuwe vertaling van het Onze Vader als Nederlandssprekenden weer dichterbij God en nog dichter bij elkaar komen.
 

Praktisch
Om de nieuwe vertaling zo goed mogelijk bekend te maken zijn er kaartjes gemaakt met daarop de vernieuwde tekst. Wij hopen dat we op deze wijze goed en zinvol de invoering kunnen organiseren van dat vernieuwde Onze Vader.
Pastoraal team