Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Veertigdagenkalender

Afdrukken PDF

Een parochie

Heeft als opdracht
Christus zichtbaar te maken en zijn evangelie te verkondigen.jaar van barmhartigheid-NL.s

Met name in de Eucharistie
Wordt een parochie lichaam van Christus

Zij wordt voortdurend uitgenodigd
De dienende Christus present te stellen
In de wereld van vandaag
En in de maatschappij van alledag

In naam van Christus
Moet zij
Opkomen voor de mens als beeld van God
En de waardigheid van iedere mens beschermen

Met de liefde van Christus moet zij
Metterdaad onrecht bestrijden
En meewerken
Aan een menswaardig bestaan voor iedereen
En aan een menswaardige samenleving

 

De werken van barmhartigheid vinden hun oorsprong in Jezus’ uitspraken in Mt.25,35-36, waar Hij zegt: Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Aan de zes hier genoemde goede werken, werd later in de middeleeuwen een zevende toegevoegd: de doden begraven.
Ook nu nog vormen deze werken van Barmhartigheid de leidraad van ons christelijk handelen, je zou kunnen zeggen: hieraan herkent men de christen, in zijn zorg voor de ander, zijn naaste. In deze veertigdagentijd willen wij met deze werken op een meditatieve, verhalende en soms praktische manier stilstaan. Wij wensen u een inspirerende tijd toe.


Auteurs van deze meditaties zijn:


Pastor Norbert Schallenberg:
10-13 februari (waaronder Aswoensdag)
de geestelijke werken van barmhartigheid

Ine Geven:
15-20 februari
‘de zieken bezoeken’


Joost Koopman, rector Augustijnenkerk Eindhoven
22-27 februari
‘de gevangenen bezoeken’


Paul Geelen, kapelaan paroche St. Joris, Eindhoven
29 februari-5 maart
‘de naakten kleden’ 


Rob Kosterman, diaken
7-12 maart
‘de hongerigen te eten geven’


Zusters van de Hoogstraat gemeenschap
14-19 maart
‘de vreemdeling opnemen’ 


Ans Schellekens
21-26 maart ( Goede of lijdensweek)
‘de doden begraven’

 

Deze meditaties worden van maandag tot en met zaterdag toegezonden via de mail.
Opgeven kunt u via   of via het parochiebureau van uw parochie.
Diaken Rob kosterman
06-44135327.