Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

De alpha-cursus komt er weer aan!

Afdrukken PDF
Alpha
De voorbereidingen voor de nieuwe interkerkelijke alpha-cursus najaar 2015 zijn in volle gang. Voor de 10e keer organiseren de St. Joris- en de St. Petrus-parochie, Kruispuntgemeente, Nederlands Gereformeerde kerk, Evangelische gemeente De Lichtstad en de Schootsekerk gezamenlijk een alpha-cursus. De afgelopen jaren zijn we steeds weer bemoedigd door wat God heeft gedaan tijdens en door de interkerkelijke alpha-cursus in Eindhoven: deelnemers geven bijvoorbeeld aan dat hun geloof meer is gaan leven, dat ze Jezus hebben leren kennen als hun Redder, dat ze rust hebben gevonden, dat het christelijk geloof relevant is geworden voor hun leven, dat ze verder op zoek willen gaan. Steeds opnieuw vinden mensen de weg naar de alpha-cursus te vinden. En steeds opnieuw zijn er mensen in de deelnemende kerken, die willen bidden voor de alpha-cursus en de deelnemers en die willen koken.

 

Ook nu weer willen we u en jou graag inschakelen bij de alpha-cursus! Wat willen we u vragen?

  1. Wilt u erover nadenken of u iemand weet in uw omgeving die u zou kunnen uitnodigen voor de alpha-cursus? Kom samen naar de informatieavond op woensdag 16 septemer.

  2. Wilt u (weer) mee bidden voor de alpha-cursus en de deelnemers? Stuur een mail naar en u wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken en gebedspunten.

  3. Wilt u een keer koken voor een alpha-avond? In de hal van de kerk hangt t.z.t. een formulier waarop u kunt aangeven op welke avond u zou kunnen.

 

De alpha-informatieavond vindt plaats op woensdag 16 september 2015 en wordt gehouden in het Schootskwartier, het gebouw achter de kerk, Schootsestraat 47, Eindhoven. De avond begint om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom voor een vrijblijvende introductie op de alpha-cursus en een gezellig drankje na afloop. Naast uitleg over de inhoud en de opzet van de cursus zullen enkele cursisten, die eerder de alpha-cursus hebben gevolgd, vertellen hoe ze dit beleefd hebben.

 

De cursus start op woensdag 23 september 2015.
Voor meer informatie: zie www.alpha-zob.nl of www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Arend en Tine Kastelein (040-221 56 47)