Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

31 mei 2015: inzegening van de Mariakapel en boekpresentatie over de geschiedenis van Woensel

Afdrukken PDF
 Woensel, een kerkgeschiedenis, voortgestuwd door vijftien eeuwen
monte libretti
... dat Toontje, eenmaal op dreef gekomen, het te veel omslag vond zijn naaldgeweer van nieuwe munitie te voorzien en vervolgens aan te leggen of te mikken. Hij greep dan liever het wapen bij de loop en zwaaide het als een knots om zich heen. Dat deed hij zeer doeltreffend. De vijand placht aanstonds te maken dat hij weg kwam, als hij Toontje zag naderen. (…) Toontje kreeg de ere naam “De Roode Duuvel van Zaane Haaligheid”(…) Of het nu Toontje is geweest die bij de slag bij Monte Libretti de poort van de vesting met de blote vuist openramde (…) wil ik geheel terzijde laten.


Het is een stukje uit één van de vele hoofdstukken uit het boek Woensel per omnia saecula saeculorum, Woensel door alle eeuwen der eeuwen, waarin de kleurrijke geschiedenis van Woensel en de Sint Petruskerk van de vroege Middeleeuwen tot heden wordt beschreven, door Prof. mr. dr. G.A.M. Strijards.


Zondag 31 mei wordt het boek gepresenteerd in de Petruskerk. Zowel de schrijver de heer Gerard Strijards als oud premier Dries van Agt, zullen hierbij aanwezig zijn en een korte lezing houden.
De kerk zal vanaf 13.30 uur geopend zijn.

Vrienden van St. Petrus
Het boek is mede tot stand gekomen door de Vrienden van St. Petrus, die zich ten doel hebben gesteld om het gebouw van de Petruskerk in al haar pracht en praal te laten voortbestaan. Niet alleen voor kerkdiensten, maar ook als sociaal cultureel middelpunt in de wijk Woensel.
Voor meer informatie, klik op de volgende link Info Vrienden van St. Petrus

Verkoopinformatie:
Tijdens de boekpresentatie en daarna bij de pastorie van de Petruskerk is het boek te koop voor € 16,00.
Vrienden van St. Petrus kunnen op vertoon van hun lidmaatschapspasje één exemplaar kopen voor € 10,00. Een prachtig boek om te bezitten, maar ook een schitterend cadeau voor familie of vrienden, die hun wortels in het oude Woensel hebben maar in de loop der jaren naar elders zijn vertrokken.

Maria Dommel.sInzegening vernieuwde Mariakapel
Er wordt in het boek ook bijzondere aandacht geschonken aan het beeld van ‘Maria ter Dommele’, dat ± 1850 uit de Dommel is gevist door molenaar Notten van de Woenselse watermolen. Dit Mariabeeld staat, in de gerenoveerde Mariakapel van de Petruskerk, welke op 31 mei aansluitend aan de ochtendviering ingezegend wordt door de Hoogeerwaarde heer Prelaat Frederic Testaert o.praem., abt van Postel.
De Mariakapel zal vanaf 1 juni voortaan dagelijks geopend zijn, zodat u vaker in de gelegenheid bent om een bezoek aan Maria te brengen en een kaarsje aan te steken. De kerk is toegankelijk aan de kant van Kronehoef.