Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Welkom aan de vluchtelingen in de Orangerie

Afdrukken PDF

welcomePersbericht opvang vluchtelingen Orangerie

De samenwerkende kerken en het IDOE, het interkerkelijk diaconaal overleg Eindhoven, willen een welkom uitspreken aan de vluchtelingen die worden ondergebracht in de Orangerie in Woensel Noord. Wij begrijpen dat bewoners in de omgeving van de Orangerie zich overvallen voelen door dit besluit en zich weinig in de besluitvorming gekend weten. De mensen die in Nederland komen hebben vreselijke dingen meegemaakt. Denk maar aan: vervolging, marteling, oorlog, volkerenmoord, honger en wat niet meer…… wij kunnen het ons gewoon niet voorstellen. Het zijn mensen die vluchten voor conflicten en geweld in hun eigen land. Als ze vluchten zijn ze vaak hun gezin en hun bezittingen kwijtgeraakt. Ze komen dan hierheen omdat ze nergens anders heen kunnen. Helaas maakt onbekend ook onbemind. Laat dat bij ons niet zo zijn. Als wij het goed begrijpen gaat het niet om illegale immigranten en economische landverhuizers, maar dat wij in Eindhoven mensen verwachten die geen mogelijkheid hebben om in eigen land te leven. Ze zoeken een oplossing voor hun probleem en hebben hulp nodig. De samenwerkende Kerken in Eindhoven willen graag de verwelkomende en helpende hand uitstrekken. We hopen dat die mensen zonder vooroordelen tegemoet getreden worden met een geest van medeleven en barmhartigheid.
We zeggen welkom met een ruim hart en een open geest.

Pastores en voorgangers Eindhovense Kerken.