Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Een mis met drie heren...

Afdrukken PDF

Mis met drie herenNaar aanleiding van de viering op Hemelvaartsdag in de St. Petruskerk zijn er enkele vragen binnengekomen van mensen. Die donderdag-ochtend was er in de St. Petrus immers een 'mis met drie heren', terwijl er in geen enkele andere kerk van de parochie een viering was. Waarom de priesters dan niet spreiden over de kerken? De keuze om het zo te doen heeft niet alleen te maken met het aantal priesters wat beschikbaar is, hoewel concelebratie (meedoen met de viering zonder voor te hoeven gaan of te hoeven preken) ook een beetje 'vakantie' is voor de priesters. Er spelen ook een aantal andere gedachten mee.

Op de eerste plaats het aantal gelovigen wat op dagen als Hemelvaart nog ter kerke gaat. Is het echt nodig om alle (hoog)feesten op alle locaties te vieren? Voor een paar (hoog)feesten is ervoor gekozen om dat niet te doen. In plaats van in elke kerk met 40 tot 60 mensen te zitten, is ervoor gekozen om de viering te centraliseren en op die manier de eigenlijke hoofdkerk (St. Petrus) ook nadrukkelijker die rol te geven én om als pastoraal team en als parochie deze dagen samen te vieren als één gemeenschap op één locatie. Concreet gaat het dan om drie feestdagen per jaar: Hemelvaart, 15 augustus en 1 november (Allerheiligen). Door op deze dagen alle parochianen samen te brengen in één kerk, waardoor deze toch aardig gevuld is, geeft het aan die dag ook een extra feestelijk accent.

Dat het voor sommige mensen te ver is om in de St. Petruskerk te geraken zal mogelijk een bezwaar zijn, al durf ik wel te vermoeden dat er dit niet zo heel veel zijn. Nogal wat kerkgangers op de verschillende plaatsen in de parochie zie ik met de auto naar de kerk komen. De afstand is dan toch niet zo ‘n probleem lijkt mij. Ik kom diezelfde mensen ‘s zaterdags ook wel eens tegen op de wekelijkse markt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die met de fiets of te voet naar de kerk komen. Zoals ik tijdens een informatieavond enkele weken terug in de Matteuskerk al aangaf: als het naar de kerk geraken (in dit geval de St. Petrus) echt een probleem is, kan men altijd bij mij aan de bel trekken. Als het mij niet lukt om iemand te vinden om deze mensen op te halen, wil ik ze desnoods zelf ophalen en thuisbrengen.

Op dit moment zijn er in de parochie nog 7 kerklocaties: Matteuskerk (sluit 9 juni), Thomaskerk, St. Antonius Abt (Acht), Antoniushuis (Acht), kapel van het H. Hart (Kronehoef), St. Petruskerk en O.L.Vrouw van Lourdes (Vlokhoven). Met Hemelvaart op meerdere plaatsen een viering houden zou een moeilijke keuze betekenen: waar dan wel en waar niet...? Kiezen we voor de drie kerken die op termijn open blijven? Dat zullen toch de plaatsen moeten worden waar mensen de weg naartoe vinden. Of misschien kiezen voor de twee bejaardenhuizen (Antoniushuis en kapel van het H. Hart) waar toch veruit de meeste mensen wonen die slecht ter been zijn en moeite hebben om in de kerk te geraken? Of juist kiezen voor de kerken die op termijn de deuren sluiten als 'laatste keer dat deze feestdag er gevierd kan worden'? Wat ook meespeelt is dat op deze feestdagen, waarin alle parochianen (spijtig genoeg) gemakkelijk in één kerk passen, er slechts één kerk verwarmt dient te worden en slechts één dirigent en/of organist betaald hoeft te worden. Op het totaal van de begroting bekeken is het misschien maar een druppel op een hete plaat, maar toch moeten we op tijd zulke 'druppels' laten vallen om uiteindelijk (hopelijk) te komen tot een financieel gezonde situatie. Hopelijk laat dit alles ook een ander licht schijnen op de gang van zaken en maakt het de keuze van het team een stukje begrijpelijker.

Johan Goris, pastoor