Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

13 december 2016: ziekenviering met ziekenzalving

Afdrukken PDF

 

‘Oud worden is een gunst, oud zijn is een hele
kunst.’ Ouder worden gaat vaak gepaard met
zelf kunnen en vaker last hebben van kwaaltjes. Ou
der worden is inleveren en het kost vaak moeite om
het te accepteren.
We hebben Jezus’ kracht en Gods aanwezigheid
nodig om te dragen wat een mens niet alleen dragen
kan. De ziekenzalving kan die kracht en steun ge
ven. De ziekenzalving, vroeger ook het Heilig Oliesel
genoemd, wordt vaak pas gegeven als mensen op
hun sterfbed liggen. Maar ook in een eerder sta
dium, in dat proces van oud worden, kunnen we sa
men om kracht vragen in de ziekenzalving,
God ons nabij is. Het heet immers niet voor niets het
Sacrament van de Zieken, in plaats van het Sacra
ment van de Stervenden.
Daarom nodigen wij u uit voor de ziekenviering met
de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen,
op dinsdag 13 december om 15.00 uur, in de kapel
van het Heilig Hart. Tijdens deze eucharistieviering
zullen de priesters de ziekenzalving toedienen aan
de mensen die dat willen. Na de viering is er gele
genheid om samen koffie te drinken in ‘Den Herd’