Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Romebedevaart van het bisdom

Afdrukken PDF

Paus en RomebedevaartPaus Franciscus gaf op 8 december 2015 officieel het startsein voor het door hemzelf ingestelde Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid. Dat deed hij door de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november 2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig zal worden afgesloten.

 

De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul Misericordiae vultus alle gelovigen uit om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:

 

“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.”

 

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch wil hieraan gehoor geven door op bedevaart te gaan naar Rome van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 november 2016. Deze bedevaart van barmhartigheid beveel ik graag van harte bij u aan.

 

Heel bijzonder is het dat er op 15 november in Rome een ‘Nederlandse dag’ zal zijn. Deze vindt plaats precies vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar. De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. We hopen dat we met velen van ons bisdom (en ook de andere Nederlandse bisdommen) aanwezig zijn op de ‘Nederlandse dag’.

 

Om u over de bedevaart (bijv. het inhoudelijk programma en de praktische zaken) te informeren wordt er een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 2 maart om 19.30 uur in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) te ’s-Hertogenbosch. Wilt u zich hiervoor aanmelden bij mevr. A. van der Els ().

 

Wanneer u extra informatie wenst te ontvangen kunt u zich wenden tot de VNB, de bedevaartorganisatie die deze bedevaart zal organiseren. Ze weten antwoord op al uw vragen. De contactgegevens van de VNB zijn: (T: 073 6818111, E: , I: www.vnb.nl). In de komende periode zult u ook via de website van het bisdom steeds op de hoogte worden gehouden van de actuele informatie over deze bijzondere pelgrimage naar de Eeuwige Stad.

 

Voor de folder, klik op de volgende link: Folder Romebedevaart

voor het aanmeldformulier, klik op Aanmeldformulier Romebedevaart